10 agosto 2012

DÍA 3 VANAKKAM: traballando pola igualdade!


Comezamos o día cun gran almorzo cortesía de Sagayaraj que nos deu a forza e a enerxía para afrontar a mañá cunha reunión coas e cos voluntarias/os  de xénero. A quedada foi na oficina de PDI. Despois dunha breve presentación comezamos a indagar no labor que desempeñan: mediación en diferentes conflitos no ámbito familiar. Acudiron tamén dous homes que realizan este labor, ofrecendo así un modelo de conduta cara ao resto da comunidade, aínda que o máis novo, no seu comezo, foi obxecto dalgunha que outra burla por parte dos seus iguais. Ao mesmo tempo, mostraban moita curiosidade acerca da nosa forma de vida e da nosa percepción do mundo, facendo preguntas acerca de se tiñamos algún prexuízo cara á poboación musulmá, como vivían no noso país, e algunha outra, xa que as mulleres non eran quen de identificar se estábamos casadas ou non, e isto presentáballes dúbidas. Todo isto coas dificultades propias dunha dobre tradución con intérpretes, polo que coidamos que se quedaron moitas cousas no camiño.

Chegada a hora do xantar, no que seguimos o ritual propio da India, sentados no chan, comendo coas mans e descalzos, xa que se considera de mala educación comer calzado. Como non, no menú non podían faltar nin o arroz nin ese gusto polo picante tan propio da cultura culinaria do país.

Entre os bucinazos das  motos, os rickshaws (especie de moto-taxi), as bicicletas e demais vehículos, dirixímonos dentro dun caos organizado cara ao suburbio onde nos esperaban un grupo de voluntarias/os de xénero para seguir profundando no tema.  Deste encontro destacamos  a continuación do traballo realizado neste suburbio, no que so se interveu entre 2003 e 2007. Dende ese ano os grupos seguiron funcionando proporcionando continuidade e ganas de mellorar.

Un punto destacable das dúas reunións do día é a facilidade destas comunidades para lograr resultados positivos e cambios a moi curto prazo, algo impensable na Galiza.

Finalmente fomos a casa dunha empresaria local que fai incenso. Alí ensinounos o proceso de elaboración e puidemos mercar o produto. Quen recibirá este agasallo?