16 abril 2012

Asamblea Xeral de Implicadas/os no Desenvolvemento

Prezadas compañeiras e compañeiros, 

Implicadas/os no Desenvolvemento ten o pracer de convidalas/os a participar na ASEMBLEA XERALDE SOCIAS E SOCIOS que terá lugar o vindeiro 21 de abril (sábado), ás 17:00h en primeira convocatoria e ás 17:30h en segunda, no Centro Sociocultural Fontiñas (Rúa Berlín, nº13, Santiago de Compostela), coa seguinte 

ORDE DO DÍA 

1. Lectura e aprobación, de ser o caso, da acta anterior 
2. Presentación da memoria de actividades 2011 
3. Presentación da planificación de actividades 2012
4. Renovación da Xunta Directiva 
5. Altas e baixas das socias/os 
6. Rolda aberta de intervencións En dita xuntanza sortearase unha fermosísima colcha de la, feita a man por dúcias de persoas que quixeron implicarse e colaborar.

Agradecemos de antemán a vosa asistencia, que a ser posible, rogamos nola confirmen escribindo ao seguinte enderezo electrónico: secretaria@implicadas.com